Lokala regler

Lokala Regler för Nässjö Golfklubb 2014.

1.GENERELLA LOKALA REGLER

Fastställda att gälla på alla klubbar anslutna till SGF. Generella lokala regler gäller alltid såvida inte annat anges i tävlingsreglerna.

1.1 Banmarkeringar

Banmarkering Innebörd Regel (hänvisning i ”Regler för Golfspel 2012-2015”)
Vit Out of bounds 27
Vit-svart Intern out of bounds 27
Gul Vattenhinder 26
Röd Sidovattenhinder 26
Blå Mark Under Arbete (MUA) 25
Blå-vit MUA – spel förbjudet Bilaga 1-B (2a)
Markering (vilken färg som helst) med grön topp Miljökänsligt område MKO Bilaga 1-B (2b)
Orange Oflyttbart hindrande föremål 24-2

1.2 Stenar i bunkrar

Stenar i bunkrar är flyttbara hindrande föremål. Regel 24-1 är tillämplig.

2. LOKALA REGLER OCH TILLFÄLLIGA LOKALA REGLER.

Tillfälliga lokala regler finns anslagna vid entren i klubbhuset. Därutöver gäller följande lokala regler för alla tävlingar på klubben om inget annat bestämts för en enskild tävling.

2.1 Vattenhinder Regel 26

Alla omarkerade diken är sidovattenhinder.Gränsen går där marken bryter av mot hindret.

2.2 Mark under arbete (MUA) Regel 25.

  • Jordfasta stenar och berg i dagen på den finklippta delen av spelfältet,samt blåmarkerade stenar på hela spelfältet är mark under arbete.
  • Myrstackar är mark under arbete.
  • Skador i bunkrar orsakade av rinnande vatten, såsom blottade stenar, gropar eller fåror, är mark under arbete.
  • Fornminnesgrav på hål 6 och 18 markerat med blåvita pinnar är mark under arbete varifrån spel är förbjudet.

2.3 Hindrande föremål Regel 24.

  • Grön-vita plattor (nybörjartee) är oflyttbara hindrande föremål.
  • Alla avståndsmarkeringar som visar avståndet till mitten på green är oflyttbara hindrande föremål enligt Regel 24-2.

2.4 Skydd av unga träd
Om ett ungt träd eller buske identifierat med orange band påverkar spelarens stans eller området för hans avsedda sving, måste bollen, utan plikt, lyftas och droppas enligt Regel 24-2b (oflyttbart hindrande föremål). Bollen får rengöras när den lyfts enligt denna lokala regel.
Undantag: En spelare får inte ta lättnad enligt denna lokala regel om (a) det är uppenbart orimligt för honom att slå ett slag på grund av inverkan av något annat än trädet, eller (b) inverkan av trädet bara skulle uppstå genom användande av en onödigt onormal stans, sving eller spelriktning.

2.5 Organisk del av banan Regel 13. (Ingen lättnad utan plikt från dessa förhållanden)

Alla stengärdsgårdar och stenjordkällaren på hål 12 är en organisk del av banan. Lösa stenar får inte tagas bort ur dessa.

3. Avståndsmätare (Regel 14-3, Anmärkning)

En spelare får skaffa sig information om avstånd genom att använda en apparat som endast mäter avstånd. Om en spelare under en fastställd rond använder en avståndsmätare som är konstruerad för att även bedöma eller mäta andra förhållanden som skulle kunna påverka hans spel (t ex lutning, vindstyrka, temperatur, osv), bryter spelaren mot Regel 14-3, för vilken plikten är diskvalifikation, oavsett om någon sådan ytterligare funktion faktiskt används.

Anm 1 Vagnar som har en funktion som kan mäta avstånd får användas förutsatt att andra funktioner som strider mot reglerna är avaktiverade eller övertäckta (t ex avstängda eller övertejpade).

Anm 2 Multifunktionella apparater (t ex mobiltelefoner eller motsvarande) som har en avståndsmätande applikation får användas för avståndsmätning endast under förutsättning att den multifunktionella apparaten inte innehåller funktioner som kan mäta vindhastighet, temperatur och/eller ge klubbrekommendationer, oavsett om de används eller inte. Övriga funktioner som kan hjälpa spelaren i hans spel får finnas bara de inte används.

Plikt,om inget annat anges i den lokala regeln: Matchspel-Förlust av hålet, Slagspel –Två slags plikt.