Bokningsinfo

Bokningsinfo!
Vid de tillfällen som det är ont om tider, så kommer 1- och 2-bollar att bokas ihop för att frilägga tider.
Vid ombokning skickas mail med automatik ut till dem det gäller!