Personal

Klubbchef Jens Gustafsson
Kanslist Eva-Marie Sjögren
Greenkeeper Bengt Jonasson
Greenkeeper Christer Sjögeby

Styrelse

2016

Ordförande Gunnar Knutsson
Sekreterare Agneta Curhed
Kassör Adjungerad ledamot
Jens Gustafsson
Ledamot Morgan Abrahamsson
Gliff Svensson
Cembel Svensson
Tommy Börjesson
Jan Holmer

Bankommitté

Bankommittén för 2016 har följande utseende:

Morgan Abrahamsson Ordförande
Hans Qwist Ledamot
Andreas Hansson Ledamot
Bengt Jonasson Ledamot
Kenneth Johansson Ledamot
Jerry Ek Ledamot
Sergio Ferrada Ledamot

Damkommitté

Damkommittén för 2016 har följande utseende:

Carina Wiberg Ordförande
Bibbi Börjesson Ledamot
Kristina Siljesjö Ledamot

Elit- och Juniorkommitté

Juniorkommittén för 2016 har följande utseende:

Mats Wissinger Pro

Gamla Grabbar

Gamla Grabbar’s ledamöter 2016:

Thommy Börjesson Ordförande
Sven-Bertil Simonsson Ekonomiansvarig
Reidar Jonestad Tävlingsansvarig
Åke Eklöf Resultatansvarig

Marknadskommitté

Marknadskommitténs ledamöter 2016:

Gliff Svensson Ordförande
Jens Gustavsson Ledamot

Tävlingskommitté

Tävlingskommittén för 2016 har följande utseende:

Jens Gustavsson Ordförande
Göran Malmberg Ledamot
Bo Svensson Ledamot
Kjell Lundin Ledamot
Janina Karlsson Ledamot
Alexander Storme Ledamot
Sören Jacobsson Ledamot
Claes Malm Ledamot
Thomas Ulkner Ledamot